Biogram

Urodziła się 27.02.1969 r. w Lidzbarku Warmińskim. Studia na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie, później studia na Wydziale Artystycznym UMCS
w Lublinie. Pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych.
Przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie malarstwo w 2003 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2010 roku. Współtwórczyni Grupy Malarskiej Exaequo. Kurator Pleneru Grunwald ART 2009, 2010, 2011. Kurator wielu wystaw młodych olsztyńskich twórców w Galerii LDK w Lidzbarku Warmińskim.

Od 1997 r. jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, a także członkiem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”.

Od 2015 r. do 2020 r. dyrektor Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Z dniem 1 września 2020 r. objęła stanowisko dyrektora Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. Prezydent RP nadał Wioletcie Jaskólskiej tytuł naukowy profesora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Życiorys artystyczny

Nagrody i stypendia:

2002 – nagroda za malarstwo na wystawie WMRGiR- Gdańsk-Oliwa.
2001 – stypendium Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu
( stypendium  pobytowe we Włoszech).
2002 – stypendium Fondazione Giovanni Paolo II ( stypendium pobytowe w Rzymie).
2004 – stypendium miasta Olsztyna.
2004 – wyróżnienie w internetowym konkursie „Festiwal Sztuk Sacrum”
2014- Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej
2015- Stypednium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2023 – Nagroda za całokształt twórczości (Mediolan)